expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Tuesday, 27 September 2016

HARTANAH MALAYSIAKINI

Hartanah Malaysiakini merupakan sebuah laman pasaran hartanah di Malaysia, sebagai platform penyediaan info-info mengenai Hartanah di Malaysia. Bergiat aktif menjalankan operasi penjualan rumah, apartment, pangsapuri, kondo, rumah teres, rumah Semi-D, rumah bungalow, kedai, pejabat dan tanah.

Hartanah Malaysiakini lebih mengutamakan penjualan hartanah mampu milik dan hartanah separuh mewah di seluruh Malaysia. Objektif utama Hartanah Malaysiakini lebih kepada perkhidmatan pengurusan penjualan hartanah secara online iaitu pengurusan penjualan hartanah kepada pelanggan dengan lebih mudah, lebih teratur dan lebih lancar.

Pengurusan penjualan dijalankan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Antara prosedur-prosedur Hartanah Malaysiakini adalah seperti berikut:

Langkah 1:
Pelanggan hendaklah mengisi borang permohonan yang telah disediakan secara online dan memastikan segala maklumat diberikan adalah lengkap dan benar.

Langkah 2:
Pada langkah kedua ini, Pegawai kami akan menghantar maklum balas kepada pelanggan secara panggilan, whatsapp dan email. Borang permohonan beli rumah dihantar sekali kepada pelanggan secara email atau pos. Borang berkenaan hanya perlu ditandatangi dan kembalikan semula kepada kami.

Langkah 3:
Pada langkah ketiga ini, pelanggan diminta menyediakan dan menghantar salinan dokumen-dokumen yang diperlukan melalui email atau secara pos.

Langkah 4:
Pada langkah keempat, sebaik sahaja dokumen pelanggan diterima, proses semakan dokumen dilakukan, sekiranya dokumen pelanggan lengkap maka proses permohonan beli rumah diteruskan, pelanggan akan dimaklumkan sebelum dokumen dihantar untuk tindakan seterusnya.

Langkah 5:
Sekiranya permohonan oleh pelanggan dari kakitangan swasta atau GLC atau pekerja sendiri, maka proses bayaran deposit jumlah tertentu diperlukan. Manakalah bagi kakitangan kerajaan pada langkah kelima ini tiada apa-apa bayaran dikenakan.

Langkah 6:
Pada langkah keenam ini, pelanggan akan dihubungi oleh pihak kami atau pihak-pihak berkenaan, memaklumkan permohonan sedang diproses atau status permohonan telah diluluskan, Pada ketika ini pelanggan dimaklumkan untuk hadir menandatangi Surat Perjanjian Jual Beli (SPA/SNP) dan waktu dan tempat menandatangi perjanjian jual beli akan dimaklumkan sekali.

Langkah 7:
Proses menandatangi bermula diantara pemaju dan pelanggan. Segala urusan berkaitan loan semua diuruskan oleh pemaju dan segala kos guaman  ditanggung oleh pemaju.

No comments:

Post a Comment